02-125-3330 , 085-518-5278

เวลาทำการ 9.00 น. - 19.00 น.

รีวิวสินค้าและบริการ ผ่าน Influencer

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่าง Influencer ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ติดตามจากทาง Influencer และสร้างความน่าสนใจให้กับ แบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่าง Influencer ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ติดตามจากทาง Influencer และสร้างความน่าสนใจให้กับ แบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับใบเสนอราคา

รีวิวสินค้าและบริการ ผ่าน Influencer

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่าง Influencer ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ติดตามจากทาง Influencer และสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่าง Influencer ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ติดตามจากทาง
Influencer และสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รีวิวสินค้าและบริการ ผ่าน Influencer

การรีวิวสินค้าในปัจจุบันหลากหลายธุรกิจเริ่มหันมาใช้ Influencer มากขึ้น เนื่องด้วยสามารถสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยผู้ใช้งานจริง ซึ่ง Nova Plus มีผู้เชี่ยวชาญในด้านค้นหา Influencer ที่ใช่ และมีอิทธิพลทางความคิดและเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณที่จะทำการรีวิวสินค้าที่จะสร้างภาพลักษณ์ของ แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงสร้างและกระตุ้นยอดขายด้วย Engagement Marketing ให้กับแบรนด์และจัดสรร งบประมาณสำหรับ Influencer เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์ของเรา

Engagement Marketing

สร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า โดยการสร้างสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ แบรนด์โดยไม่ได้เน้นการขายเพียงอย่างเดียว จะทำให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและมีความอยากซื้อมากกว่าการขาย แบบ Hard Sell

รีวิวสินค้าได้จริงและ
หลากหลายประเภท

ด้วยความที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปในสังคม ทำให้กลุ่มเป้า หมายหรือลูกค้าตัดสินจากการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป ทำให้กลุ่มลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ใช้สินค้า นั้นจริงและนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ

สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากกลุ่มคนประเภทนี้ใช้งานสินค้าจริง จึงมีแรงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกล้าที่จะลองซื้อ

ขั้นตอนการทำการตลาดออนไลน์ของเรา

Strategic Planning

วิเคราะห์ วางแผนเลือก Influencer ที่เหมาะสมกับแบรนด์และเลือกให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย

Choosing Wisely

เลือก Influencer อย่างชาญฉลาด โดยที่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีแนวทาง ที่สามารถไปได้ด้วยกันกับแบรนด์และมี ActionกับFollower อยู่อย่างสม่ำเสมอ

BRAND KEY MESSAGE

สร้างแนวทางให้แก่ Influencer เพื่อ Present สิ่งที่แบรนด์จะสื่อออกไปสู่กลุ่ม เป้าหมายที่กำหนดด้วยจุดเด่นของแบรนด์ และความคิดที่สร้างสรรค์

ทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Twitter กับ Nova Plus จะได้อะไรบ้าง?

การโฆษณาที่ช่วยเพิ่มการรับรู้
และยอดขายทางธุรกิจ

ทำโฆษณาได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ล้ำหน้าไปอีกก้าวมากกว่า คู่แข่งด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำการตลาดออนไลน์ และเลือกใช้ Influencer อย่าง ชาญฉลาด

ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและ มีรายชื่อ Influencerคุณภาพ มากมายเพื่อเพิ่มยอดวิวรวม ถึงลูกค้าด้วยการตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปด้วยกัน

FAQ

รีวิวสินค้าด้วย Influencer คือการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อด้วยกลุ่ม Influencer ที่มีอิทธิพล
ต่อกลุ่มเป้าหมายให้สนใจหรือตัดสินใจซื้อสินค้า

บริการรีวิวสินค้าด้วย Influencer กับ Nova Plus มีผลดีคือ
1.ครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มของสื่อ Social Media อาทิเช่น Facebook,Instagram,Tiktok เป็นต้น

2. เรามีรายชื่อ Influencer มากมาย และสามารถวิเคราะห์กลุ่ม Influencer ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณได้อย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ

3.เรามีผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในด้านเทคนิคการรีวิวสินค้าในแต่ละแพลตฟอร์มและค้นหา Influencer ที่มีคุณภาพ