02-125-3330 , 085-518-5278

เวลาทำการ 9.00 น. - 19.00 น.

Digital Marketing การตลาดยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงไปกับธุรกิจของคุณ

เพราะในโลกการตลาดออนไลน์ในยุคนี้มีการแข่งขันที่สูง คุณจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตลาดออนไลน์อย่าง Nova Plus Marketing เราไม่ใช่แค่รับทำการตลาดออนไลน์ทั่วไป แต่เราคือ Digital Marketing Agency ที่ครอบคลุมและครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ ซึ่งทำการตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร เราไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำแต่ดูแลการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาพลักษณ์ แบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งและจับต้องได้สู่ผู้คนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิเช่น Facebook, Google, Line ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในด้านการรับทำ การตลาดออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย แน่นอนเราคือ Partner ของคุณ

วิสัยทัศน์ของเรา

“มุ่งสู่การเป็นที่1ในด้านการตลาดออนไลน์ เสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ ไม่ใช่แค่ดูแลแต่ให้บริการเสมือนเพื่อนทางธุรกิจ”

เป้าหมายของเรา

Nova Plus Marketing ได้วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องให้แก่ธุรกิจบนโลกการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันสูง ให้ทุกธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่เราดูแลสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแบรนด์ไปจนถึงปรากฏสู่สายตากลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะให้เติบโตในทุกย่างก้าวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมถึงนำพาทุกธุรกิจที่เราดูแลเติบโตและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกันกับเรา Nova Plus Marketing

สิ่งที่ลูกค้าเชื่อมั่นในเราตลอดมาคือเราทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า
เสมือนธุรกิจของตัวเอง

สิ่งที่ลูกค้าเชื่อมั่นในเราตลอดมาคือเราทำงานให้ธุรกิจของลูกค้าเสมือนธุรกิจของตัวเอง

มีที่ปรึกษา ดูแลธุรกิจทำงานร่วมกันตลอดการทำงาน ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

ดูแลเขียนคอนเทนต์ให้
เพจแบบมืออาชีพ

ดีไซน์รูปภาพกราฟิก
ให้รูปภาพดึงดูดน่าสนใจ

ทีมงานตัดต่อนำเสนอธุรกิจ
ให้โดดเด่นน่าสนใจ

มีที่ปรึกษา ดูแลธุรกิจทำงานร่วมกันตลอดการทำงาน ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

ดูแลเขียนคอนเทนต์ให้
เพจแบบมืออาชีพ

ดีไซน์รูปภาพกราฟิก
ให้รูปภาพดึงดูดน่าสนใจ

ทีมงานตัดต่อนำเสนอธุรกิจให้โดดเด่นน่าสนใจ

มีที่ปรึกษา ดูแลธุรกิจทำงานร่วมกันตลอดการทำงาน ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

ดูแลเขียนคอนเทนต์ให้เพจแบบมืออาชีพ

ดีไซน์รูปภาพกราฟิก
ให้รูปภาพดึงดูด
น่าสนใจ

ทีมงานตัดต่อนำเสนอธุรกิจ
ให้โดดเด่นน่าสนใจ

เราจะช่วยวางแผนการโปรโมท
โดยผู้นำเทรนในสื่อออนไลน์

เข้าถึงคนได้มากกว่าเดิมโดย
ใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด

ดูแลอัพโหลดคอนเทนต์
ให้ทุกโพสต์

รายงานผลและวิเคราะห์ผลงาน
เพื่อพัฒนาให้โตขึ้นทุกเดือน

เราจะช่วยวางแผนการโปรโมทโดยผู้นำเทรนในสื่อออนไลน์

เข้าถึงคนได้มากกว่าเดิมโดย
ใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด

ดูแลอัพโหลดคอนเทนต์
ให้ทุกโพสต์

รายงานผลและวิเคราะห์ผลงานเพื่อพัฒนาให้โตขึ้นทุกเดือน

เราจะช่วยวางแผนการโปรโมทโดยผู้นำเทรนในสื่อออนไลน์

เข้าถึงคนได้มากกว่าเดิมโดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด

ดูแลอัพโหลดคอนเทนต์ให้ทุกโพสต์

รายงานผลและวิเคราะห์ผลงาน
เพื่อพัฒนาให้โตขึ้นทุกเดือน