02-125-3330 , 085-518-5278

เวลาทำการ 9.00 น. - 19.00 น.

Digital Marketing การตลาดยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงไปกับธุรกิจของคุณ

เพราะในโลกการตลาดออนไลน์ในยุคนี้มีการแข่งขันที่สูง คุณจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตลาดออนไลน์อย่าง Nova Plus Marketing เราไม่ใช่แค่รับทำการตลาดออนไลน์ทั่วไป แต่เราคือ Digital Marketing Agency ที่ครอบคลุมและครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ ซึ่งทำการตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร เราไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำแต่ดูแลการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาพลักษณ์ แบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งและจับต้องได้สู่ผู้คนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิเช่น Facebook, Google, Line ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในด้านการรับทำ การตลาดออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย แน่นอนเราคือ Partner ของคุณ

เพราะในโลกการตลาดออนไลน์ในยุคนี้มีการแข่งขันที่สูง คุณจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตลาดออนไลน์อย่าง Nova Plus Marketing เราไม่ใช่แค่รับทำการตลาดออนไลน์ทั่วไป แต่เราคือ Digital Marketing Agency ที่ครอบคลุมและครบเครื่องที่สุดในยุคนี้

Our Experiences Clients

เพิ่มยอดขาย ให้ธุรกิจของคุณ ได้ทุกแพลตฟอร์ม

เพิ่มยอดขาย ให้ธุรกิจของคุณ
ได้ทุกแพลตฟอร์ม

สร้างรายได้ทุกช่องทาง ให้กับสินค้าและบริการของคุณ โดยทีมงานการตลาดมืออาชีพ

สร้างรายได้ทุกช่องทาง ให้กับสินค้าและบริการของคุณ
โดยทีมงานการตลาดมืออาชีพ

AI Data System

เก็บฐานข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาแผนการตลาด ด้วยระบบ AI Data System ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เจาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกเพิ่มยอดขาย สูงสุด 100% เก็บฐานข้อมูล บน Cloud System ประหยัดงบประมาณในระยะยาว

KOLS & Influencers

สร้างการรับรู้และยอด Engagement บนสื่อออนไลน์ด้วยการตลาดผ่าน KOLS Influencers รวมไปถึงกลุ่มดารา นักแสดง นางแบบ นายแบบ สำหรับการรีวิวและโปรโมทบนช่องทางออนไลน์

E-Commerce Marketplace

บริหารการขายและการตลาดออนไลน์บนระบบ E-Commerce Marketplace ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อช่วยลูกค้าในการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการ

Our Service

Digital Planning

Strategy and Management วิเคราะห์
กลยุทธ์ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เราเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำ การตลาด ออนไลน์

Digital Marketing

สร้างแบรนด์สร้างจุดเด่น และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว Facebook/
Google/Youtube/Tiktok

Graphic design

ออกแบบสื่องานกราฟิกโลโก้ ออกแบบโบรชัวร์
ออกแบบแผ่นพับป้ายงานโฆษณา โดย
ทีมงานสร้างสรรค์มืออาชีพ

Digital Planning

Strategy and Management วิเคราะห์ กลยุทธ์ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เราเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำการตลาดออนไลน์

Digital Marketing

สร้างแบรนด์สร้างจุดเด่น และเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว Facebook/ Google/
Youtube/Tiktok

Graphic design

ออกแบบสื่องานกราฟิกโลโก้ ออกแบบโบรชัวร์ออกแบบแผ่นพับป้ายงานโฆษณา โดย ทีมงานสร้างสรรค์มืออาชีพ

Production

ดูแลการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาพลักษณ์แบรนด์

Inbound Marketing

ดึงดูดคนที่มีโโอกาสเป็นของคุณด้วย Blog, Content, Social ,SEO, PPC เข้ามาแล้ว เปลี่ยนให้เป็นลูกค้ามุ่งเน้นการเติบโตใน
ระยะยาว

ADS onlinemarketing

วิเคราะห์และกำ หนดกลุ่มเป้าหมายดูแล โฆษณาทางสื่อออนไลน์ Website, Google AdWords ,Analytic , facebook ads ฯลฯ

Event

จัดกิจกรรม Create ให้น่าสนใจ
ทีมงานมือ อาชีพด้านการจัดงาน
เรามีความพร้อมใน ด้านการ
วางแผนงาน ออกแบบและ
จัดงาน อีเว้นท์ทุกรูปแบบ

Production

ดูแลการตลาดออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น
ไปจนถึงภาพลักษณ์แบรนด์

Inbound Marketing

ดึงดูดคนที่มีโโอกาสเป็นของคุณด้วย Blog,
Content, Social ,SEO, PPC เข้ามาแล้ว
เปลี่ยนให้เป็นลูกค้ามุ่งเน้นการเติบโตใน
ระยะยาว

ADS onlinemarketing

วิเคราะห์และกำ หนดกลุ่มเป้าหมายดูแล
โฆษณาทางสื่อออนไลน์ Website, Google
AdWords ,Analytic , facebook ads ฯลฯ

Event

จัดกิจกรรม Create ให้น่าสนใจ ทีมงานมือ
อาชีพด้านการจัดงาน เรามีความพร้อมใน
ด้านการวางแผนงาน ออกแบบ และจัดงาน
อีเว้นท์ทุกรูปแบบ

Our Partner